Sposoby działania dla wszystkich modułów ofertowych

Rekomendujemy kompleksowe skorzystanie z naszej usługi. W takim wypadku, jej zakres zagwarantuje zarówno identyfikację nowych obszarów oszczędności, jak i ich kontraktację oraz wdrożenie wszechstronnych usprawnień procesowych. Nasze wynagrodzenie może być w takim wypadku wyrażone jako procent zakontraktowanych oszczędności (no gain, no pay)

Jako alternatywę jesteśmy gotowi zrealizować dla Państwa część naszego modelu działania, w oparciu o ustalone wynagrodzenie wynikające z wymaganego wobec nas zaangażowania

 1. Spotkanie z zarządem oraz głównymi stakeholderami działań zakupowych

 2. Ustalenie zakresu i celów audytu. Potwierdzenie zasad działań audytowych

 3. Definicja zasobów i członków projektu

 4. Określenie obszaru danych i reguł ich zebrania

 5. Ustalenie harmonogramu działań

 1. Przeprowadzenie wywiadów i ankiet audytowych z wybranymi pracownikami

 2. Przegląd wydatków i analiza aktualnych dostawców

 3. Analiza obowiązujących umów i zebranie informacji o jakości relacji z dostawcami

 4. Przeprowadzenie testów na uzgodnionej próbie dokumentacji zakupowej

 1. Prezentacja raportu/wyniku audytowego – poziom dojrzałości zakupowej organizacji

 2. Matryca ryzyk i ocena ich wag oraz konsekwencja zaniechań, wstępne propozycje odnośnie narzędzi kontroli i redukcji ryzyka

 3. Estymacja potencjału oszczędnościowego – lista projektów optymalizacyjnych

 1. Przygotowanie nowych polityk i procedur zakupowych

 2. Stworzenie narzędzi egzekucyjnych dla skutecznego wdrożenia nowych reguł zakupowych

 3. Wdrożenie zmian ograniczających wskazane ryzyka w procesie zakupowym

 4. Analiza rynku, zorganizowanie przetargów, zabezpieczenie kontraktowe zidentyfikowanych oszczędności i usprawnień serwisowych

Nie oferujemy Państwu nadmiernie wysublimowanej komunikacji, przeformatowanych prezentacji power point, ani banalnej korporacyjnej nowomowy. Oferujemy praktyczne rozwiązania, realne i mierzalne, w państwa rachunku wyników oszczędności oraz konkretne działania wspierające Państwa przedsiębiorstwo. Zapraszamy do zakładki “O nas” , która potwierdzi nasze kompetencje, doświadczenie zakupowe, a przede wszystkim przedstawi nas jako długoletnich praktyków zakupowych.